اسیر

 چه دردناک است

 دیدن پرنده ای اسیر که به قفس خو گرفته است

 

/ 14 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمیرا

خو کرده ی قفس من ما خود کرده را تدبیر چیست

سونیا

ولی روح پرنده هیچگاه در قفس نمیماند...گاه از قید تن رها میشود..و به اوج خویش میرسد..تا بتواند از جسم اسیر نیز حمایت کند..اگر باور نداری..به عمق چشمهایش بنگر..او رفته است.. خواستم از زاویه دیگری هم نگاه کرده باشم..اما اگر ..از زاویه دیگر بنگریم..دردناکترین است..موفق باشی دوست خوبم[گل]

بهاره

سلام به دوست عزیزم خواستم خبر بدم که به روزم و اینکه مثل همیشه دیدن اسمت خوشحالم می کنه [لبخند] بهاره[خداحافظ]

دلتنگی های یک عمه

پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد[گل]

مرمر

پروبال ما بریدند و در قفس گشودند چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشند ...

مرمر

بعد از ثبت نوشتم این میشود باشد که چقدر با خانوم دلتنگی تفاهم مندیم [شوخی]

نگارخونه

سلام ... من هستم ... زنده ام ... خوبم! [لبخند]

(m.j)

ببخشید اما نه من به مادرم هم خو گرفته ام ما اگر به بند خو نگیریم آزاده ایم دوست نازنینم[گل]